ارتباط با ما

بخش فروشگاه

سوالات فنی در خصوص راهنمای انتخاب گوشی و قیمت آن ارسال پیام به شماره ۰۹۲۳۲۶۲۴۹۰۱ در یکی از پیام رسان های داخلی

و یا تماس با دفتر ۵۴۲۲۴۲۴۵-۰۷۱

بخش اعتبارسنجی

سوال در مورد اعتبار سنجی و مدارک ضمانت و نحوه فروش اقساطی ارسال پیام به شماره ۰۹۱۷۳۸۳۸۲۳۰ در یکی از پیام رسان های داخلی 

و یا تماس با دفتر ۳۸۳۸۸۰۸۲-۰۷۱

بخش حسابداری

ارسال تصویر فیش واریزی اقساط و سوال در خصوص اقساط پرداختی و مانده بدهی به شماره ۰۹۱۷۳۴۰۹۳۰۱ در یکی از پیام رسان های داخلی 

پاسخ فقط در وقت کاری

آدرس دفتر شیراز : چهارراه ریشمک - ساختمان امیرکبیر - طبقه سوم - واحد ۳۰۳ - قسط شاپ

آدرس دفتر مرکزی : جهرم - بلوار شهید رجایی - پل اول - ساختمان طلوع - طبقه زیرزمین - دفتر اجرایی فروشگاه اینترنتی قسط شاپ