بیشترین مدت زمان تقسیط

حداکثر مدت زمان تقسیط و بازپرداخت اقساط در فروشگاههای آنلاین 12 ماه می یاشد که عمدتا موجب بالارفتن مبلغ اقساط ماهانه و ایجاد مشکل برای مشتریان کم درآمد می شود . قسط شاپ در جهت رفاه و حل مشکل اقساط مشتریان عزیز اقدام به تقسیط18ماهه کالا که موجب پایین آمدن اقساط ماهانه میگردد نموده است .