بالاترین سقف مبلغ تقسیط

قسط شاپ با رقم تقسیط  مبلغ 50 میلیون تومان بالاترین میزان مبلغ تقسیط کالا بین فروشگاههای آنلاین کشورکه عمدتا 5 میلیون تومان می باشد را به خود اختصاص داده است . 

بدلیل افت ارزش ریال و کاهش شدید قدرت خرید افراد و گرانی کالاهای دیجیتال و لوازم خانگی که عمدتا از برندهای خارجی می باشند لذا جهت سهولت خرید و دسترسی آسان آحاد افراد به کالاهای مذکور ، قسط شاپ اقدام به تقسیط کالاهای مذکور و مورد نیاز افراد تا سقف مبلغ50 میلیون تومان می نماید .