پرداخت اقساط

نظر به اینکه خرید اقساطی از قسط شاپ در 18 ماه و بدون پیش پرداخت صورت میگیرد اما توجه به نکات ذیل ضروریست : 

خرید اقساطی با پیش پرداخت اختیاری : درصورت تمایل می توانید مبلغی را به عنوان پیش پرداخت داشته باشید و مابقی را در اقساط 3تا 18 ماهه پرداخت کنید ؛ بدیهی است در صورت انتخاب پیش پرداخت ، موتور حسابگر سود کمتری برای متقاضی محاسبه خواهد نمود .

خرید اقساطی با پیش پرداخت اجباری : برای خرید اقساطی کالایی که قیمت نقدی آن بالای 50 میلیون تومان است متقاضی می بایست مابقی مبلغ این کالا را به عنوان پیش پرداخت به قسط شاپ پرداخت کند .همچنین افراد متقاضی بدون ضامن برای خرید کالایی که قیمت نقدی آن بالای 4 میلیون تومان است می بایست مابه التفاوت را بصورت نقدی پرداخت کنند.

روشهای پرداخت اقساط

1-درگاه اینترنتی متقاضیان خرید اقساطی می توانند با استفاده از همه کارت های بانکی عضو شتاب ، اقساط خود را بصورت آنلاین پرداخت نمایند .

2-پرداخت از طریق اینترنت بانک

3- پرداخت کارت به کارت /واریز به حساب (ثبت فیش) پرداخت اقساط ماهانه چند روز قبل از پایان سررسید هر ماه ، صورت حساب خرید اقساطی برای مشتریان ایمیل و پیامک می شود و متقاضی از طریق یکی از روشهای فوق الذکر می تواند اقساط خود را پرداخت نماید .

تسویه حساب زودتر از موعد

چنانچه مشتری تمایل به تسویه حساب قبل از اتمام اقساط ماهانه داشته باشد، تماس با واحد پشتیبانی گرفته و از مبلغ تسویه مطلع می گردد . بدیهی است با تسویه زودتر از موعد ، متقاضی کارمزد کمتری پرداخت می نماید .

کارمزد تسویه حساب زودتر از موعد

در صورت پرداخت زودتر از موعد اقساط ، به ازای هر روز 0012/ 0 قسط ، محاسبه و از حساب بدهی مشتری کسر می گردد .

شرایط خرید کالاهای بعدی

حداکثر اعتباری که قسط شاپ به مشتریان خود ارائه میدهد مبلغ 50 میلیون تومان است . لذا چنانچه مشتریان قصد خرید کالاهای بعدی را داشته باشند ، به میزان اقساط پرداخت شده با رعایت سقف مبلغ اقساطی کالا میتوانند کالاهای بعدی را خریداری کنند . همچنین در صورتیکه مشتری از نظر استانداردهای قسط شاپ جزء مشتریان خوش حساب نباشد ، از فروش کالاهای بعدی به متقاضی خودداری می شود.