ارسال و تحویل کالا

در خریدهای اقساطی در صورت ارسال مدارک ضمانت تا یک روز پس از تأیید اولیه سفارش 7 روز کاری و در صورت ارسال مدارک تا حداکثر 3 روز پس از تأیید اولیه سفارش 10 روز کاری می باشد . همچنین در صورت عدم ارسال مدارک شخصی و ضمانتی تا حداکثر 5 روز پس از تأیید سفارش ، درخواست شما به طور خودکار حذف خواهد شد .
مناطق تحت پوشش 
قسط شاپ فقط شهرهای شیراز و جهرم را تحت پوشش ارسال کالا خواهد داشت .
روش و هزینه ارسال 
ارسال کالای درخواستی شما در شیراز بر اساس نوع سفارش به دو روش انجام میگیرد : 
 پیک موتوری : 10هزار تومان 
 وانت بار : 20تا 30هزار تومان 
ارسال کالا به شهر جهرم بوسیله پست پیشتاز بهمراه بیمه خواهد بود .
قسط شاپ تنها کالای خریداری شده را به همان آدرس منزل یا محل کار که در سایت بعنوان آدرس متقاضی ثبت گردیده ارسال خواهد نمود