حداقل کارمزد

نرخ کارمزد تقسیط در فروشگاههای آنلاین 3/5%  تا 4%ماهانه می باشد . قسط شاپ  جهت رعایت حال مشتریان گرامی کالاهای مورد درخواست را با نرخ کارمزد 30 درصد سالانه تقسیط  می نماید .