حداقل کارمزد

نرخ کارمزد تقسیط در فروشگاههای آنلاین 40%  تا 45%سالانه می باشد . قسط شاپ  جهت رعایت حال مشتریان گرامی کالاهای مورد درخواست را با نرخ کارمزد 30درصد سالانه تقسیط  می نماید .