از
تومان
تا
تومان
 1. آبمیوه گیری کنوود JE550
  آبمیوه گیری کنوود JE550
  قیمت نقدی ۹۱۰,۰۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۷۳,۳۰۶ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. عصاره گیر کنوود مدل JMP600WH
  عصاره گیر کنوود مدل JMP600WH
  قیمت نقدی ۱,۸۷۳,۰۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۱۵۰,۸۸۱ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری کنوود مدل JEM 500
  آبمیوه گیری کنوود مدل JEM 500
  قیمت نقدی ۸۱۳,۲۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۶۵,۵۰۸ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری 4کاره دیجیتال کنوود مدل JE 1180
  آبمیوه گیری 4کاره دیجیتال کنوود مدل JE 1180
  قیمت نقدی ۹۵۲,۳۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۷۶,۷۱۳ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. عصاره گیر کنوود مدل JMP800SI
  عصاره گیر کنوود مدل JMP800SI
  قیمت نقدی ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۳۴۴,۷۷۸ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری کنوود مدل JE730
  آبمیوه گیری کنوود مدل JE730
  قیمت نقدی ۱,۶۲۲,۰۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۱۳۰,۶۶۱ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
  آبمیوه گیری کنوود مدل JEM500SS
  قیمت نقدی ۷۷۰,۴۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۶۲,۰۶۰ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری کنوود مدل JEP010
  آبمیوه گیری کنوود مدل JEP010
  قیمت نقدی ۵۱۳,۶۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۴۱,۳۷۳ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری کنوود JE850
  آبمیوه گیری کنوود JE850
  قیمت نقدی ۲,۰۳۱,۰۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۱۶۳,۶۰۸ تومان
  بدون پیش پرداخت
 1. آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
  آبمیوه گیری کنوود مدل JE680
  قیمت نقدی ۸۵۶,۰۰۰ تومان
  18 ماهه
  ۶۸,۹۵۶ تومان
  بدون پیش پرداخت